Ιστοσελίδα με προδιαγραφές για διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ

Ποιοι είμαστε

   Η Kleenway μετράει 25 χρόνια παρουσίας στον τομέα των υπηρεσιών καθαριότητας χώρων. Με έδρα την Λάρισα, έχει την δυνατότητα να καλύψει ολόκληρη την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες καθαριότητας.
Η εξειδίκευση επιτυγχάνεται με την διαρκή επιμόρφωση σε θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας και την υγιεινής των εργαζομένων.
Η εταιρία διαθέτει ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μηχανήματα που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών.
Όλα τα υλικά καθαριότητας, φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενική Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου, οι οποίες είναι στην διάθεση του πελάτη. Μέσω της παροχής ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της συνεργασίας με κορυφαίες εταιρίες διαφόρων κλάδων, η Kleenway έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε μία σειρά από υπηρεσίες, τις οποίες και σας παρουσιάζουμε: ...

Πολιτική κατά της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

Ανακοίνωση:

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω συστήματος I-POS.




play1